Συμμετέχοντας στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού (2021)


Στα πλαίσια του μαθήματος Τ.Π.Ε. οι μαθητές και οι μαθήτριες του 22ου Δ.Σ. Αχαρνών συμμετείχαν στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού (https://codeweek.eu/), μια πρωτοβουλία που έχει ως στόχο να κάνει τον προγραμματισμό και τον ψηφιακό γραμματισμό προσιτό σε όλους, με διασκεδαστικό και ενδιαφέροντα τρόπο.

Οι δράσεις που εγκρίθηκαν και υλοποιήθηκαν με επιτυχία ήταν:

·         Ρομποτική για μικρούς μαθητές με το Code & Go Robot mouse

·         Μηνύματα για ασφάλεια στο διαδίκτυο χωρίς εκφοβισμό με το BBC micro:bit

·         Mini cinema και animation προγραμματίζοντας το BBC micro:bit

·         Έξυπνες διαδρομές σε γράφους μονοπατιών με το BBC Micro:bit

Η Ευρωπαϊκή επιτροπή και η Europe Code Week 2021 βεβαίωσε ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες «ανέπτυξαν δεξιότητες υπολογιστικής σκέψης και συνέβαλαν στην επιτυχία της ευρωπαϊκής εβδομάδας κώδικα». Επιπλέον, απονεμήθηκε το πιστοποιητικό αριστείας «Certificate of Excellence in Coding Literature» στην υπεύθυνη εκπαιδευτικό Κοτζαμπασάκη Εύη.