"Ορεινός - Πεδινός - Παραθαλάσσιος Τόπος" του Γ'1 και του Γ'2 τμήματος (2015)

 

Στα πλαίσια του μαθήματος της Μελέτης του Περιβάλλοντος οι μαθητές του Γ'1 και του Γ'2 τμήματος
δημιούργησαν τις ακόλουθες ομαδικές εργασίες με θέμα:

Ορεινός - Πεδινός - Παραθαλάσσιος Τόπος

 Ομαδικές εργασίες του Γ'1 τμήματος:

Ομαδικές εργασίες του Γ'2 τμήματος: