Πρόγραμμα "Ενεργός Παγκόσμιος Πολίτης"

  Στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Δράσεων του Ευρωπαϊκού Έτους για την Ανάπτυξη 2015 έχει προκηρυχθεί διαγωνισμός εικαστικής δημιουργίας, αφίσας, με θέμα «Ενεργός Παγκόσμιος Πολίτης», ο οποίος διεξάγεται μεταξύ των μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.


Τα θέματα αφορούν:

  • βασικούς άξονες της Βιώσιμης Ανάπτυξης: Περιβάλλον, Κοινωνία, Οικονομία
  • την Εκπαίδευση για την ιδιότητα του ενεργού παγκόσμιου πολίτη, όπως: Παγκόσμια δικαιοσύνη, ανθρώπινα δικαιώματα, ειρήνη, διαπολιτισμική επικοινωνία
  • αξίες που σχετίζονται με την ιδιότητα του ενεργού παγκόσμιου πολίτη, όπως: Αλληλεγγύη, ισότητα, ευθύνη, σεβασμός και αποδοχή της διαφορετικότητας

 Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Β1 τάξης  του σχολείου μας στο πλαίσιο  της εφαρμογής  του εγκεκριμένου προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Γέφυρες» (σχολ. έτος 2014 -15 ) συνεργάστηκαν και δημιούργησαν την ώρα των εικαστικών και της ευέλικτης ζώνης την  αφίσα της προηγούμενης σελίδας με την οποία  παίρνουν  μέρος στο διαγωνισμό.