Εικαστική δημιουργία στα πλαίσια του προγράμματος «Γέφυρες» - 2015

Οι μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα κατασκεύασαν μια χρονοκάψουλα με τη μορφή πέτρινου γεφυριού.

Μια χρονοκάψουλα είναι μια ιστορική συλλογή πληροφοριών, που προορίζεται συνήθως ως μέθοδος επικοινωνίας με τους ανθρώπους του μέλλοντος. Με απλά λόγια, είναι ένα κουτί το οποίο περιέχει πράγματα του παρόντος και σφραγίζεται για να ξανανοίξει σε μια ορισμένη ημερομηνία στο μακρινό μέλλον.

Η χρονοκάψουλα που θα παραμείνει στο χώρο του σχολείου είναι μια μικρογραφία πέτρινης γέφυρας που μέσα περιέχει μικρά σημειώματα από όλους τους μαθητές και τους δασκάλους και θα ανοιχτεί τον Ιούνιο του 2020. Σκοπός είναι τα παιδιά να μπουν στη διαδικασία να αναγνωρίσουν τον τωρινό τους εαυτό και να συνδεθούν με το μελλοντικό τους, μέσω αυτής της δράσης.

Το έργο αυτό έχει συμβολική σημασία, καθώς η γέφυρα συμβολίζει τη σύνδεση του παρόντος με το μέλλον.