Ε' Τάξη - Αγγλικά - Interactive Worksheets

Με το διαδραστικό υλικό που ακολουθεί οι μαθητές μπορούν να κάνουν εξάσκηση. Στόχος είναι να κάνουν χρήση της ξένης γλώσσας σ’ ένα «φιλικό» περιβάλλον γι’ αυτούς.
Είμαι στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις. Ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο και την υποστήριξη σας.

Εκπ. Αγγλικής Γλώσσας
Καπετάνου Ελένη

 

1. Can you solve the riddle? (Μπορείτε να λύσετε τον γρίφο;)

A lonely man

A lonely old man lives in his house in the suburb of a city. He never leaves the house for long and because of his age everything is delivered to him at home. It is Friday morning when the mailman walks by and calls out for the man. There is no answer. The mailman looks into the window and sees the body of the old man covered in blood. When the policeman arrives, he finds Tuesday’s newspaper, 2 bottles of cold milk and 1 bottle of warm milk.

The next day, the killer is arrested. Who is the killer?

2. A fun game about recycling!
Reduce Reuse Recycle Game | Turtle Diary