Εγγραφές στο Ολοήμερο (2019-20)

Παρακαλούνται οι γονείς που επιθυμούν να εγγραφούν τα παιδιά τους στο Ολοήμερο Πρόγραμμα την επόμενη σχολική χρονιά (2019-20) να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση και να την υποβάλουν στη Διεύθυνση του σχολείου έως 30 Μαΐου.