Επίδοση βαθμολογίας Α' τριμήνου

Σας ενημερώνουμε ότι η επίδοση βαθμολογίας Α' τριμήνου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019 μετά τη λήξη των  μαθημάτων.