Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών 4/2/2020

Σας ενημερώνουμε ότι το Σχολείο δε θα λειτουργήσει την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου λόγω συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτική ημερίδα.