Νέο υλικό για τα Αγγλικά για όλες τις τάξεις

Σας ενημερώνουμε ότι νέο υλικό για το μάθημα των Αγγλικών για όλες τις τάξεις έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Σχολείου (Αρχική-Εκπ. υλικό-Αγγλικά) προκειμένου οι μαθητές να ασχοληθούν με τα Αγγλικά σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον.