Καλή Πρωτομαγιά!

Άνοιξε το παράθυρο να μπει δροσιά να μπει του Μάη!
Καλό μήνα και Καλή Πρωτομαγιά!

Ο Διευθυντής & οι εκπαιδευτικοί
του 22ου Δ.Σ. Αχαρνών