Εγγραφή στο ολοήμερο σχ.έτους 2015-2016

     Αγαπητοί γονείς  όσοι από εσάς ενδιαφέρεστε να γράψετε το/τα  παιδί/ά σας στο ολοήμερο  για το σχολικό έτος 2015 ? 2016 θα πρέπει να συμπληρώσετε και να  καταθέσετε το ανάλογο έντυπο μέχρι στις 19 Ιουνίου 2015 στη Δ/νση του Σχολείου.

Έντυπο φοίτησης στο ολοήμερο.