Έπαινος από την Ελληνική Εθνική Επιτροπή της UNICEF