Κλείσιμο σχολείου λόγω εκλογών

Σας ενημερώνουμε ότι το σχολείο μας λόγω των βουλευτικών εκλογών θα παραμείνει κλειστό

την Παρασκευή 18/09/2015 και την Δευτέρα 21/09/2015.