Εμβολιασμός ανασφάλιστων παιδιών Δήμου Αχαρνών

Σας ενημερώνουμε ότι η Διευθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και το Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, σε συνεργασία με τη Μ.Κ.Ο. Αποστολή Άνθρωπος, θα πραγματοποιήσει εμβολιασμούς μόνο στα ανασφάλιστα παιδιά των Δημοτικών και των Γυμνασίων του Δήμου μας.

 Όσοι ανασφάλιστοι γονείς ενδιαφέρονται, να φέρουν στο Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, φωτοτυπία την πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου που αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του παιδιού καθώς και τη σελίδα που αναγράφονται τα εμβόλια.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις επικοινωνήστε στο τηλέφωνο: 2132123130 Φανή Κουμπούρη.