Βαθμολογία Α' Τριμήνου

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου και ώρα 12.30, θα γίνει η παράδοση βαθμολογίας Α΄τριμήνου, για τους μαθητές των Γ΄, Δ΄Ε΄ΣΤ΄ τάξεων και ενημέρωση για την πρόοδο των μαθητών της Α΄& Β΄τάξης.