Κλείσιμο σχολείου λόγω επιμορφωτικού προγράμματος

Σας ενημερώνουμε ότι το Σχολείο δε θα λειτουργήσει την Τρίτη 2 Απριλίου 2019 λόγω συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικό πρόγραμμα.