Κανονισμός Λειτουργίας

Αγαπητοί γονείς,
το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί τον Κανονισμό Λειτουργίας του Σχολείου για το σχολικό έτος 2014 ? 2015 . Έχει εγκριθεί από το Σύλλογο Διδασκόντων και έχει καταχωρηθεί στο Πρακτικό 22/30-03-2015. Σκοπός του Κανονισμού Λειτουργίας είναι η υιοθέτηση και τήρηση κοινώς αποδεκτών κανόνων για θέματα της σχολικής ζωή από όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

1. Η φοίτηση των μαθητών

Η τακτική φοίτηση των μαθητών, χωρίς καθυστερήσεις κατά την πρωινή άφιξη, είναι βασικός παράγοντας για την πρόοδο των μαθητών. Η ελλιπής φοίτηση και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, υπονομεύει το σχολικό έργο και δυσχεραίνει την πρόοδο τους.

 • Η φοίτηση των μαθητών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είναι υποχρεωτική.
 • Οι μαθητές τηρούν το ωράριο του καθημερινού προγράμματος ? ιδίως οφείλουν να τηρούν την ώρα έναρξης των μαθημάτων, όπως και κάθε άλλης σχολικής εκδήλωσης (πρωινή προσευχή, εορταστικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις κ.ά. ).
 • Η απουσία από τα μαθήματα δικαιολογείται μόνο όταν συντρέχει σοβαρός λόγος (ασθένεια ή έκτακτα οικογενειακά γεγονότα).
 • Σε περίπτωση ασθένειας, ο γονέας ενημερώνει άμεσα το Σχολείο. Αν το διάστημα της απουσίας είναι μεγαλύτερο των πέντε ημερών, ο γονέας οφείλει να δικαιολογήσει τις απουσίες με υπεύθυνη δήλωση ή με ιατρική βεβαίωση.
 • Σε περίπτωση που χρειάζεται γονέας να πάρει το παιδί του πριν τη λήξη των μαθημάτων οφείλει πρώτα να ενημερώσει τον/την δάσκαλο/α της τάξης και τον διευθυντή του σχολείου.
 • Για τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, καθώς και στις αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου είναι απαραίτητο το Ατομικό Δελτίο Υγείας του μαθητή, το οποίο χορηγείται στην Α και Δ τάξη.
 • Επίσης οι μαθητές στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής είναι υποχρεωτικό να φορούν φόρμα γυμναστικής και αθλητικά παπούτσια.

2. Άφιξη στο σχολείο

 • Το πρωί η άφιξη των μαθητών γίνεται από 7.55 ως 8.10 από την κεντρική είσοδο του σχολείου.
 • Η έγκαιρη προσέλευση συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.
 • Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής καθυστερήσει δικαιολογημένα, έρχεται στο σχολείο συνοδευόμενος από τον γονέα του περνώντας πρώτα από το γραφείο του Διευθυντή.
 • Οι γονείς που συνοδεύουν τα παιδιά τους το πρωί, αφού βεβαιωθούν ότι αυτά εισήλθαν στο προαύλιο,  αποχωρούν αμέσως τόσο για λόγους ασφάλειας των μαθητών όσο και για λόγους ομαλής και εύρυθμης  λειτουργίας του σχολείου.

3. Προσευχή

Αλλόθρησκοι και ετερόδοξοι μαθητές έχουν δικαίωμα να μη μετέχουν στην πρωινή προσευχή, οφείλουν όμως να βρίσκονται στο χώρο του σχολείου κατά τη διάρκειά της και να σέβονται την ιερότητα της στιγμής.

4. Αποχώρηση από το σχολείο

 • Οι μαθητές δεν φεύγουν σε καμία περίπτωση πριν από τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια. Σε περίπτωση αναχώρησης, λόγω ασθένειας ή αδιαθεσίας, κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου, ο γονέας παραλαμβάνει το παιδί του αφού πρώτα έχει υπάρξει επικοινωνία με τον/την δάσκαλο/α της τάξης και τον Διευθυντή του Σχολείου ή τον αντικαταστάτη του.
 • Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά το ωράριο λειτουργίας του σχολείου ανήκει αποκλειστικά στον γονέα ή κηδεμόνα.
 • Οι μαθητές που συνοδεύονται καθημερινά κατά την αποχώρησή τους δε φεύγουν ποτέ από το σχολείο ασυνόδευτοι αν ο γονέας τους κάποια μέρα καθυστερήσει λόγω απροόπτου.
 • Η αναχώρηση των μαθητών από το σχολείο γίνεται ως εξής:
  1. Στο τέλος του 7ωρου στις 14.00 από τη βορειοανατολική έξοδο του σχολείου (με τη ράμπα).
  2. Με την ολοκλήρωση της 1ης ώρας στις 15.30 και στις 16.15 με την ολοκλήρωση της 2ης ώρα του Ολοήμερου  Προγράμματος και σύμφωνα πάντα με την αίτηση/δήλωση του γονέα κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
 • Οι ενήλικες που συνοδεύουν τα παιδιά κατά την αποχώρησή τους, οφείλουν να προσέρχονται έγκαιρα και να περιμένουν έξω από το κτίριο του σχολείου για να τα παραλάβουν. Κάθε καθυστέρηση εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια τους.
 • Οι γονείς των μαθητών της Α τάξης παραλαμβάνουν τα παιδιά τους από την τάξη.
 • Οι γονείς υποχρεούνται κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς να προσκομίζουν  βεβαίωση ? υπεύθυνη Δήλωση για το ποιος θα παραλαμβάνει το/τα παιδί/ιά τους  από το σχολείο. Για οποιαδήποτε αλλαγή στοιχείων ο γονέας οφείλει να ενημερώνει το σχολείο με νέα δήλωσή του.

5. Εκπαιδευτικές Επισκέψεις ? Σχολικές Εορτές

Οι επισκέψεις και εορτές αποτελούν σημαντικό μέρος της σχολικής ζωής και συμβάλλουν στην αποτελεσματική πραγματοποίηση του σχολικού έργου. Γι' αυτό οι μαθητές  συμμετέχουν σε αυτές εκτός εάν συντρέχει σοβαρός λόγος. Σε περίπτωση εκπαιδευτικής επίσκεψης το σχολικό ωράριο τηρείται κανονικά. Στις σχολικές εορτές το ωράριο διαμορφώνεται ανάλογα, ανακοινώνεται στους γονείς μέσω ενημερωτικών σημειωμάτων και εμφανίζεται στον πίνακα ανακοινώσεων στην είσοδο του σχολείου.

6. Γονείς ? Κηδεμόνες

 • Οι γονείς/ κηδεμόνες μπορούν και πρέπει να ενημερώνονται τακτικά για την πρόοδο και συμπεριφορά του παιδιού τους από τον δάσκαλο/ την δασκάλα της τάξης. Οι εκπαιδευτικοί ορίζουν ημερομηνία και ώρα τακτικής συνάντησης και επικοινωνίας. Συγκεντρωτική κατάσταση με τις μέρες και ώρες που οι εκπαιδευτικοί του σχολείου δέχονται τους γονείς αποστέλλεται ή αναρτάται στην ιστοσελίδα & στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου μόλις διαμορφωθεί το πρόγραμμα τελικό πρόγραμμα.
 • Στο τέλος κάθε τριμήνου οι έλεγχοι παραδίδονται στους γονείς.
 • Οι γονείς διαβάζουν προσεκτικά τις ανακοινώσεις που μεταφέρουν οι μαθητές και ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του σχολείου.
 • Οι γονείς οφείλουν να γνωστοποιούν εγκαίρως στον εκπαιδευτικό της τάξης και στον διευθυντή κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία του παιδιού τους.
 • Κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να επιπλήττει ή να τιμωρεί μαθητή στο χώρο του σχολείου. Αν προκύψει ανάλογο περιστατικό, ενημερώνεται άμεσα ο εκπαιδευτικός της τάξης και ο διευθυντής.
 • Γενικότερα κανένας ανήλικος ή ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να βρίσκεται στο κτίριο ή στο προαύλιο του σχολείου χωρίς την άδεια του διευθυντή του σχολείου.

7. Γενικά

 • Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να φέρνουν στο σχολείο πολύτιμα αντικείμενα, όπως χρυσαφικά, ρολόγια, ηλεκτρονικά παιχνίδια, μηχανές αναπαραγωγής και εγγραφής προσωπικών δεδομένων, κάμερες, κινητά τηλέφωνα, tabletsκ.ά.
 • Η χρήση και κατοχή κινητών τηλεφώνων, με βάση σχετική νομοθεσία του Υπουργείου Παιδείας, απαγορεύεται από τους μαθητές τόσο στο χώρο του σχολείου όσο και στις εκπαιδευτικές επισκέψεις.
 • Οι μαθήτριες δεν επιτρέπεται να φορούν κρεμαστά σκουλαρίκια ή αλυσίδες για αποφυγή ατυχημάτων.
 • Η προστασία του σχολικού κτιρίου και της περιουσίας του είναι υπόθεση όλων μας.